سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس گرجی زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک
کیوان اسفرجانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

چکیده:

رشد نانولوله های کربنی با استفاده از روش دینامیک مولکولی شبیه سازی شده است . روش CVD در تولید نانولوله های کربنی از اهمیت خاصی برخوردار است . در این روش، فلز کاتالیست نقش مهمی در رشد دارد ، لذا این شبیه سازی در حضور یک کره نیکل به عنوان کاتالیست انجام شده است و با فرستادن اتمهای ک ربن به سمت این کره، امکان رشد نانولوله کربنی مورد بررسی قرار گرفته است . برهمکنش اتم های کربن با کره نیکل با استفاده از روشهای مبتنی بر اصول اولیه محاسبه شده است و کنترل دمای سیستم توسط ترموستات لانژون صورت گرفته است . برای تعیین مسیر حرکت اتم ها نیز از الگوریم ورله سرعتی استفاده گردید . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با اعمال نیرویی برای عبور از سد پتانسیل می توان به حالت نانولوله رشدیافته دست یافت