سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا دولتیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش ولتاژ در سیستم های قدرت ناشی از اتصال کوتاه ، افزایش بار، عملکرد سریع کلیدهای باز و بست و … می باشد.وقوع پدیده کاهش ولتاژ به طور روز افزونی در سیستم های قدرت رو به افزایش می باشد کهاین امر می تواند سبب بروی مشکلاتی در تجهیزات برقی از جمله ترانسفورماتور ها، موتورهای القایی و … گردد. نتایج شبیه سازی روی ترانسفورماتور نشان می دهد که کاهش ولتاژ می تواند سبب تغیر مقدار متوسط شار شود. در نتیجه ترانسفورماتور به اشباع رفته و جریان هجومی در ترانسفورماتور جاری می گردد. این جریان هجومی مشابه جریانهجومی ناشی از انرژی دار شدن ترانسفورماتور و در بعضی موارد به مراتب شدیدتر از آن است. میزان جریان هجومی به دامنه، مدت زمان کاهش ولتاژ برحداکثر جریان هجومی انواع کاهش ولتاژ هاتقریبا خطی است. کاهش ولتاژ های نامتقارن نیز می توانند حداکثر جریانهایی به بزرگی کاهش ولتاژ های متقارن تولید کند.