سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خسرو نادران طحان – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی شمس علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

مدل ریاضی سخت شوندگی زیگلر که در آن روابط دیفرانسیلی تنش- کرنش با توجه به مفهوم سخت شوندگی سینماتیک استخراج می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این روابط تانسور مدول پلاستیک در هر مرحله از بارگذاری یا باربرداری، باید با لحاظ کردن کرنش های جدید تعیین و برای محاسبه ضریب تناسب بین نمو تنش ها و کرنش ها، در مرحله بعدی به کار گرفته شود. برنامه کامپیوتری نوشته شده است تا علاوه بر محاسبه مجدد این تانسور، تانسور کرنش های پلاستیک، تانسور انتقال مرکز سطح تسلیم و مقدار موثر آن ها را محاسبه و نمودار تغییرات تنش موثر را بر حسب کرنش موثر در بارگذاری یکنوا و یا متغیر ترسیم نماید. برنامه به گونه ای نوشته شده است که تانسور تنش یا کرنش چند محوری را در بارگذاری با کنترل بار یا کنترل تغییر شکل به عنوان ورودی می‌پذیرد. تاثیر مقدار متوسط و دامنه تنش بر رشد و یا توقف کرنش های پلاستیک بررسی شده است.