سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس قاهری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت
غلامرضا اسداله فردی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم
محمدحسین بدرقاسمی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

مخازن منابع اصلی پذیرنده مواد جامد محلول به شم ار میروند . بسته به درجه لایه بندی مخازن و همچنین دبی ورودی و خروجی مواد جامد محلول در مخازن , احتمال تجمع این دسته مواد در آنها وجود دارد . سد مخزنی کرخه با حجمی بالغ بر ۴ میلیارد متر مکعب , جزو دسته مخازن بزرگ طبقه بندی شده است . و در صورت تجمع بیش از حد مواد جامد محلول در آن , عملا یکی از اهداف مهم این مخزن که تامین آب مورد نیاز کشاورزی اراضی پائین دست مخزن میباشد , بدلیل شوری آب تامین نخواهد شد . واین موضوع می تواند بعنوان یک مسئله مهم مطرح باشد . در این تحقیق جهت بررسی روند کیفی آب مخزن کرخه بااستفاده از داده های سازمان هواشناسی وسازمان آب خوزستان وداده های پایش کیفی نویسندگان وکاربردمدل کیفی Ce-Qual-W 2روند تحلیل شده . و دراین شبیه سازی , مخزن کرخه به صورت دو بعدی فرض گردیده است . نتیجه این مطالعه نشان می دهد بدلیل عدم تعادل بین خروجی ها و ورودی های مخزن کرخ ه به لحاظ خارج کردن مواد جامد محلول از آن در طول زمان , احتمال تجمع مواد جامد محلول در این مخزن وجود داشته و در صورت عدم کنترل کیفی مناسب , وقوع پدیده شوری به مرور زمان در آن محرز خواهد بود . مناسب است که به منظور کنترل شوری در مخزن کرخه , الگوهای جدید بهره برداری از مخزن با توجه به جمیع مسائل کمی و کیفی , برنامه ریزی مجددگردد تا بین بارهای کل مواد جامد محلول خروجی و ورودی در طول یکسال تعادل بهتری برقرار گردد.