سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

چکیده:

بویه ها بعنوان شناورهای دریائی پایدار در سطح دریا به عناوین گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرند.
کارحاضر به ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی رفتار بویه ها در شرایط گوناگون محیط دریا می پردازد.
این مدل دارای بخشهای گوناگونی است که مهمترین آنها را می توان تحلیل استاتیکی شناور، تحلیل هیدرودینامیکی آنحل معادلات دینامیکی شناور مهار شده در مسیر امواج دانست. در مدل حاضر بدنه شناور می تواند دارای هندسه دلخواه باشد. با این حال فرض می شود که شکلجسم دارای تقارن محوری بوده و بدین ترتیب حرکت های جسم محدود به حرکتهای صفحه قائم شده است. تحلیل هیدرودینامیکی شناور در مسیر موجبهای صفحه ای منظم به کمک تئوری دیفراکشن وروشهای عددی در مکانیک سیالات انجام پذیرفته است. تحلیلاستاتیکی و دینامیکی کابلهای مهار کننده و شناور نیز بطور مجزی بخش دیگری از مدل را به خود اختصاص داده است. حل معادلات حاکم به استاتیک و دینامیک کابل تحت تاثیر نیروهای هیدرودینامیکی نیز بر اساس روش اجزا محدد صورت پذیرفته است.
بررسی توام معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم کابل وبویه به همراه شرایط مرزی مناسب بخش انتهائی مدل را شامل می شود. در ای کار ضمن معرفی کامل بخشهای گوناگون مدل و بررسی صحت آنها به نتایج بدست آمده اشاره خواهد شد.