سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش قلمی – مدیر فنی شرکت ثاقب صنعت

چکیده:

امروزه با روی کار آمدن کامپیوترهای سریع، انجام محاسبات عددی به کمک کامپیوتر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. و معادلاتی که قبلاامکان حلآنها از روشهای تحلیلی وجود نداشت. به کمک روشهای عددی و با کمک کامپیوتر حل می گردد دامنه کاربرد این روش از بررسی پدیده هایی که امکان تجربه آن بسیار کم یا غیر ممکن است نظیر انفجارها، تاپدیده های ساده تر گترده شده است و به دلیل هزینه و زمان صرف شده بسیار کم نسبت به روشهای دیگر، و نتایج قابل قبول و دقت مناسبی که از این روش بدست می آید، این روش مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله روشهای حل عددی و چگونگی انجام آن شرح داده می شود و به عنوان مثال به شبیه سازیحرکت یک شناور بصورت ساده پرداخته می شود و نتایج آن تحلیل می گردد. هدف از انجام این مسئله نمونه، بدست آوردن پروفیل فشار در ناحیه محاسباتی و بررسی پارامترهای موثر بر آن میباشد. این کار قسمتی از پروژه های مرتبط با سازمان تحقیقات خودکفایی ندسا می باشد.