سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید ارگنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارن ابری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
آرمان خاتونی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده:

تولید مخازن CNG با توجه به نیاز روزافزون کشور برای جایگزینی گاز طبیعی بجای سوختهای متعارف فعلی که آلایندگی بالایی دارند، همواره مد نظر بوده است. مخازن CNG درچهارگونهتفاوت تولید می شوند. مخازن CNG نوع اول (مخازن تمام فلزی) از پر کاربردترین نوع مخزن در کشور میباشد. این مخازن به سه روش تولید میشوند: اکستروژن معکوس، کشش عمیق، استفاده از لوله بدون درز. در کشورمان اغلب مخازن به روش استفاده از لوله بدون درز و روش کشش عمیق تولید میشوند. از محدودیتهای انجام فرآیند اکستروژن معکوس نیروی زیاد لازم برای شکلدهی قطعه کار می باشد در این مقاله ساخت مخزن CNG به روش اکستروژن معکوس به حجم ۲۰ لیتر، قطر ۲۳۰ میلیمتر توسط نرم افزار المان محدود شبیهسازی شده و نیروی شکل دهی مورد نیاز جهت انجام این فرآیند بدست آمده است. با توجه به نیروی بسیار زیاد مورد نیاز، یک طرح جدید برای ابزار اکستروژن معکوس ارائه شده است و شبیه سازی فرآیند اکستروژن معکوس با ابزار جدید انجام ده و نیروهای مورد نیاز شکلدهی ارائه شدهاند. نتایج شبیه سازی کاهش نیروی شکلدهی را بخوبی نشان میدهند