سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین امانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت
خدایار جوانی – کارشناس ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد صادقی راد – کارشناس ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی شرکت معصوم – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستمهای فتوولتائیک منابع قدرت غیر خطی هستند که توان خروجی آنها به شدت تحت تاثیر دو عامل تابش و دمای محیط می باشد . یکی از معایب این سیستمها بازده بسیار پایین آنها می باشد , چرا که سلولهای خورشیدی به ندرت در نقطه حداکثر توان کار می کنند . در این مقاله از روش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP )برای شبیه سازی سلول خورشیدی و پیش بینی نقطهحداکثر توان آن استفاده شده است . ورودیهای شبکه برای حالت مدل سازی سلول خورشیدی عبارتند از : جریان اتصال کوتاه , دما و ولتاژ بار و خروجی شبکه، جریان سلول می باشد . ورودیهای شبکه برای پیش بینی نقطه حداکثر توان، تابش و دما بوده و خروجی، ولتاژ و جریان متناظر با نقطه حداکثر توان می باشد . پس از پیاده سازی روش شبکه عصبی فوق , داده های اندازه گیری به دست آمده از یک سلول واقعی ساخت شرکت فیبر نوری ایران به شبکه اعمال و نتایج مدل سازی و پیشبینی نقطه حداکثر توان برای روش ارائه شده است .