سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک – دانشگاه علوم – دانشگاه اصفهان
محمد جواد وحید – گروه فیزیک – دانشگاه علوم – دانشگاه اصفهان

چکیده:

اختلاف قابل توجهی بین سلولهای خورشیدی CdTe امروزی و سلولهای خورشیدی تک بلوری با انرژی گاف مشابه وجود دارد . بیشترین تفاوت در کارایی کوانتومی و ولتاژ تولیدی میباشد که به عواملی مانند طول عمر در لایه جاذب ، کم بودن چگالی حاملها ، ساختار لایه الکترود جلویی ، ساختار لایه الکترود پشتی و ضخامت لایه ها مربوط میشود . شبیه سازی عددی برای بررسی چگونگی تاثیر این عوامل بر روی کارایی کوانتومی و ولتاژ سلول بوسیله نرم افزار SCAPS-1D انجام شده و با کمک نتایج آن مشخصات سلول بهینه پیشنهاد میشود .