سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویا معتکف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف،
محمود مراتیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

امروزه در دنیا جهت درک عمیقتر پدیدهها و همچنین بهبود کیفیت آموزشی از شبیه سازیهای سه بعدیبه وفور استفاده میشود. در کار حاضر، سعی شده تا شبیه سازی و انیمیشن برخی فرآیندهای پیچیده نجماد فلزات، در قالب نرم افزار تهیه گردد. در نتیجه از برنامه نویسی در محیط Visual C++ .Net2003 و به خدمت گرفتن کتابخانههای سه بعدی قدرتمندOpenGL جهت تهیه این سری نرم افزاری استفاده شد. نرم افزارهای آماده شده فرآیندهایی چون رشد حلزونی کریستالها، خشن شدن و مکانیزمهای خشن شدن دندریتها، جهات مرجح رشد دندریتها در ساختارهای کریستالوگرافی مختلف، ، مورفولوژی رشد کریستالهای مسطح و جوانه زنی و چگونگی پایدار شدن جوانه ها در اثر برخوردها و ایجاد ساختارهای منظم موضعی را پوشش میدهند. این شبیه سازیها به صورت انیمیشن (پویا نمایی) قابل کنترل توسط کاربر ارائه شدند. به دلیل پیچیدگی درک مفاهیم و مکانیزمهای حاکم بر این فرآیندها، این سری شبیه سازی قابلیت فهم بیشتر را فراهم میسازند.