سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر ثقه الاسلامی – گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید میرموسوی – گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا انصاری – گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش ، شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با همزن مکانیکی توسط نرم افزار Fluent و به روش شبکه بندی لغزان(sliding mesh)مورد بررسی قرار گرفته است. همزن به کار رفته در این مخزن از نوع توربینیراشتون با پره های مسطح بوده که جریان را به صورت شعاعی پخش می نماید. به طور کلی هدف از این تحقیق مقایسه سرعت های متوسط محوری ، شعاعی و زاویه ای و انرژی جنبشی تلاطم،(k) در موقعیت های مکانی واقع در بالا و پایین همزن و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی میباشد. در این پژوهش از دو مدلstandard – k-ε و RNG – k -εجهت شبیه سازی استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی معرف آنست که هر دو مدل جریان آشفته فوق در پیشبینی سرعت های متوسط محوری ، شعاعی و زاویه ای به خوبی عمل می کنند. به علاوه مدل های آشفته به کار رفته در این شبیه سازی نتایج تقریبا یکسانی را ارائه می دهند. نتایج این پژوهش همچنین معرف آنست که مدل استاندارد به طور کلی هزینه محاسبات(CPU time)کمتری را داشته و نتایج دقیق تری را در خصوص سرعت های متوسط ارائه میدهد.