سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهسا امیرعابدی – کارشناس ارشد مکانیک ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده
پریسا امیرعابدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

روش شبیه سازی سه بعدی لاتیس بلتزمن به عنوان روش پایه شبیه سازی میکرو مجراها در این مقاله در نظر گرفته شده است. عدد نودسن و نسبت های طولی(نسبت عمق به عرض متفاوت)برای یک نسبت فشار ثابت تغییر خواهند کرد.فشار در میکرو مجراها غیر خطی خواهد بود و با افزایش عدد نودسن کاهش فشار خواهیم داشت.رفتارمشابه با میکروکانالهای دوبعدی است، حتی زمانی که نسبت عمق به عرض برابر یک است. سرعت لغزشی دارای دو مولفه در امتداد و عمود بر جهت جریان اصلی خواهد بود. نتایج این طرح نشان می دهد که سرعت مماسی نزدیک به خطر مرکزی برای نسبت عمق عرض بیشتر از سه ثابت است و سرعت در امتداد عمق هماره غیر صفر خواهد بود.