سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدجواد آهنگریان – تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، بلوار دانشگاه دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواچه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – تهرانپارس، بلوار وفاردارشرقی، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
هدف از این پژوهش، شبیه سازی سه بعدی جریان داخل روتور یک توربین جریان شعاعی سپس تحلیل تنش وارده بر پره است . طراحی سه بعدی روتور در محیط تولید پره ی نرم افزار انسیس و ایجاد شبکه ی مناسب روی دامنه ی روتور با استفاده از نرم افزار نوربور گرید و در نهایت حل عددی جریان سه بعدی با استفاده از نرم افزار سی اف ایکس انجام شده است . سپس تنایج بدست آمده از تحلیل عددی با نتایج تجربی مقایسه شد و مقایسه نشان داد که نتایج شبیه سازی عددی با نتایج تجربی اختلاف ناچیزی دارند. پس از شبیه سازی سه بعدی جریان درون روتور به انتخاب جنس پره و تحلیل تنش وارده بر آن که ناشی از بارهای فشاری و سرعت دوران هستند پرداخته شد . نتایج نشان داد که بیشینه تنش وارده بر پره از تنیش تسلیم کششی ماده ی انتخابی برای پره کمتر بوده و جنس انتخاب شده برای پره قابلیت تحمل مقدار تنش اعمال شده را دارد .