سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر حمید رضا قریشی – دکترای پلیمر – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدیه زمزم زاده – کارشناس مهندسی مکانیک – واحد طراحی و ساخت
محسن غفاری – واحدطراحی و ساخت تایراداره R&D مجتمع صنایع لاستیک کرمان

چکیده:

بدلیل ضخامت بسیار بالای ترد تایرهای سنگین و نیز طرح گلهای خاص استفاده از روشهای معمول شبیه سازی فرایند پخت ( فرض دو بعدی بودن توزیع دما ) صحیح نبوده و لذا استفاده از مدلهای سه بعدی در این گونه مسائل اجتناب ناپذیر میگردد،از سوی دیگر اگرچه حل معادلات سه بعدی انتقال حرارت به روش اجزاء محدود توسط نرم افزارهای تجاری موجود میسر است،لیکن بدلیل آنکه جمله نمایانگر حرارتزا بودن فعل و انفعال شیمیایی پخت لاستیک تابعی پیچیده از سرعت واکنش پخت است،توسعه یک نرم افزار ویژه ضرورت تام دارد،براین اساس در کار تحقیقاتی حاصل سعی گردیده است تابر مبنای مدلهای ریاضی توسعه یافته و تئوریهای موجود یک نرم افزار خاص برای این منظور طراحی گردد .