سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگین مفتونی – کارشناس ارشد، دانشکدهمکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رضا ابراهیمی – استادیار، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیامک حسین پور – استادیار، دانشکدهمکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

طراحی مناسب منیفولد ورودی در عملکرد بهینه موتور، نقشی اساسی دارد. در این مقاله، منیفولد ورودی موتور پژو ۴۰۵، با نام صنعتی XU70 ، در دو حالت دائم و غیردائم، به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. نتایج در حالت دائم با مقادیر حاصل از آزمون میز جریان مقایسه شده که در دبی جرمی یکسان، افت فشار در شاخه های منیفولد نزدیک به هم در آمده است. در حالت غیردائم، شرایط مرزی مورد نیاز از نتایج شبیه سازی یک بعدی این موتور توسط نرم افزار WAVE به دست آمده است. نقطه برجسته این تحقیق، بررسی تأثیر پارامترهای دور موتور و طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی، در حالت غیردائم و به صورت سه بعدی است. در شبیه سازی غیردائم برای سرعت های مختلف در طول واقعی منیفولد، بیش ترین بازده حجمی، در سرعت۲۵۰۰ دور بر دقیقه به دست می آید. هم چنین در دورهای مختلف، تاثیر طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی مشاهده شده است. به ازاء ۲۰درصد افزایش طول شاخه ها، بازده حجمی در سرعت های ۴۵۰۰و۳۵۰۰دور بر دقیقه افزایش می یابد.