سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید میثم بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو؛ دانشگاه علم و صنعت
علی نصیری طوسی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است با ایجاد تغییراتی در موتور Nissanz24 به اهداف زیر رسید: ۱-افزایش کارائی موتور با تغییر زمان جرقه زنی ۲- بررسی تاثیر زمان جرقه زنی روی میزان آلایندگیها در این مطالعه با توجه به قدرت و دقت شبیه سازیهای سه بعدی و با توجه به وسعت کاربرد کد KIVA-3V در تحقیقات بر روی موتور و در اختیار بودن منبع این کد، از آن بهره گرفته شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزار ANSYS ICEM CFDشبکه های مناسب برای کد KIVA-3V برای موتور Z24 تهیه گردید. سپس با توجه به در اختیار داشتن نتایج تجربی، از این نتایج برای صحه گذاری مدل استفاده شد. پس از تایید مدل و با فرض ثابت بودن شرایط هندسی موتور بهینه سازی های مورد نظر انجام شد.