سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیل رزمجو قلائی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، کارشناسی ارشد، زاهدان،
رهبر رحیمی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده:

شبیه سازی هیدرودینامیک راکتور هواخیز با جریان داخلی به صورت سه بعدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای بازه ای از سرعت های ظاهری گاز انجام گرفته است . شبیه سازی ها تحت شرایط پویا و برای سیستم آب و هوا انجام شده است. مدل چند فازی اویلر-اویلر به همراه مدل آشفتگی k-ε RNG برای شبیه سازی ها مورد استفاده قرار گرفته است . متوسط ماندگی گاز در بالابرنده و متوسط سرعت مایع در بالابرنده و ناودانی بدست آمده از شبیه سازی با نتایج تجربی موجود مقایسه گشته و همخوانی خوبی را نشان می دهد . توزیع شعاعی ماندگی گاز در بالابرنده و همچنین توزیع شعاعی سرعت های مایع و گاز برای بازه ای از سرعت های ظاهری گاز در بالابرنده در ارتفاع ۱/۷۵m از انتهای راکتور گزارش شده است.