سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
جلال الدین شایگان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلودگی هیدروکربوری منابع زیر زمینی آب که عمدتا از نشت مخازن ذخیره زیر زمینی مواد نفتی بویژه بنزین به وجود می آید، به معضل غیر قابل چشم پوشی برای محیط زیست انسانی بدل گشته است. اگرچه روشهای کنترلی امروزه بر این جایگاه ها اعمال میشود اما تصفیه آلودگیهای قبلی و همچنین آلودگی هایی که همچنان با وجود این کنترلها به طبیعت وارد میشود، مساله روبروی کارشناسان است. درحال حاضر مدلسازی پراکنش آلودگی، به عنوان ابزاری کارآمد و ارزان در ارزیابی خطر پذیری تانکهای مستعمل و همچنین برای برنامه ریزی جهت انجام روشهای پاکسازی آلودگی، مطرح است. دراین مقاله نخست اهداف مورد نظر از مدلسازی از جمله پیش بینی میزان و نحوه پراکنش الودگی همراه آب معرفی شده اند. در ادامه پس از مرور فرضیات مدل و همچنیین بیان ریاضی پدیده، یک مدل سه بعدی در برگیرنده انتقال جابجایی – نفوذی آلاینده همراه با تخریب زیستی بر پایه حل معادلات با روش تفاوت محدود به کم نرکم افزار مطلب معرفی شده است. در نهایت خروجی های این مدل با مدل دیگری که برای شرایط پایا توسط چاپل معرفی شده و همچنین داده ها یواقعی مربوط به سایت الوده هاناهان در کالیفرنیای جنوبی مقایسه شده است. تطابق بسیار خوبی بین داده های دو مدل که یکی بر اساس روشهای حل عددی و دیگری بر اساس روشهای حل تحلیلی معادلات انتقال ارایه شده ، مشاهده شد. ضمن اینکه داده های مدل در مقایسه با داده های واقعی سایت هم تطابق قابل قبولی از خود نشان می دهد. حساسیت پاسخ مدل به مقدار پارامترهای ورودی هم بررسی و ملاحظه شد که مدل در شرایط پایا به سرعت جریان آب زیر زمینی حساس است و به ضریب نفوذ هیدرودینامیکی حساسیت زیادی نشان نمی دهد.