سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا درخشانی – دانشجوی دکترای تکتونیک دانشگاه شیراز
قدرت الله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

بسیار ی از پدیده های زمین شناسی را میتوان به صورت سیستمهای مکانیکی در نظر گرفت و با استفاده از اصول فیزیکی و مکانیکی حاکم بر انها و از طریق ارائه ی مدلهای ژئومکانیکی به نگرشی ژرفتر و علمی تر دست یافت. منتهی در این رابطه بایستس توجه به ارتباطی که از طریق تعارف مفاهیم اساسی فیزیک و مکانیک با مفاهیم پایه ای الکترونی وجود دارد، با در نظر گرفتن ارتباط هر یک از اجزای سیستمها با یکدیگر، یک مدار الکتریکی طراحی نموده و بدینوسیله تابع تبدیل سیستم اصلی را از طریق مدار الکتریکی طراحی از طریق مدار الکتریکی طراحی شده به دست آورد.