سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد حقیقی پراپری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع
محمدسعید صباغ – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع

چکیده:

در این مقاله مدل شبیه سازی انبار بزرگ محصولات فولادی ذوب آهن اصفهان به اختصار توضیح شده است . این انبار دارای ۷ بارانداز شامل ۳۷۶ دپو وبه حجم نهایی حدود ۲۰۰۰۰۰ تن میباشد . روزانه در مجموع بطور متوسط حدود ۰۰۰۴۱ تن محصولات مختلف فولادی به آن وارد یا از آن خارج میشود . هدف این شبیهسازی بازبینی فرایندهای انبار و ارزیابی استراتژیهای پیشنهادی برای افزایش کارایی یا کاهش هزینهها میباشد . ما برای شبیهسازی این مجموعه از نرم افزار اکسل استفاده کرده و یک نرمافزار خاص شبیه سازی را در این محیط توسعه داده ایم . لازم به ذکر است که تا آنجا که ما میدانیم این مورد اولین مورد شبیه سازی با اکسل میباشد که در آن از گرافیک و پویانمایی استفاده شده است .