سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تلی ابراهیمی پورفائز – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی (RcSTIM) ، گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزا
سعید سرکار – مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی (RcSTIM)، گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علو

چکیده:

تهاجم گونه های متفاوت میکروارگانیسمهای ناشی از تخلیه آب توازن کشتی ها یکی از معضلات عمده اکوسیستمهای دریایی دنیا است. لذا جلوگیری از تهاجم این گونه های مضر یکی از استراتژیهای اصلی سازمانها و نهادهای اجرائی است. بعضی از این روشها عبارتند از: تعویض آب در اقیانوس، حرارت، فیلتراسیون، روش هیدروسایکلون، تابش UV و روش شیمیایی. هر یک از این روشها دارای اشکالات و نواقصی هستند، از جمله عدم کارآیی صنعتی، هزینه های اقتصادی بالا و خطرات زیست محیطی. در این تحقیق سیستم جدیدی معرفی شده است که در آن از تابش گاما استفاده می شود. آزمایشات اولیه بر روی نمونه های ساحلی آب جزیرة سیری نشان داد که دز مناسب جهت نابودی میکروارگانیسمهای دریایی در حدود ۱KGYاست. شببیه سازی این سیستم با کمک نرم افزارهای شبیه سازی MATLAB و Monte-Carlo نشان داد که این دز با کاشت ۲۵ چشمه رادیواکتیو کبالت ۶۰ با اکتیویته ۱۰۰۰۰۰ کوری در آرایش مثلثی درون مکعبی به ابعاد ۱متر مکعب تأمین می شود. برای بالا بردن کارآیی سیستم و استفاده بهینه از پرتوهای گاما آب پس از عبور ازچشمه ها وارد مکعب هم مرکز دیگری به ابعاد ۱/۵m* ر۲*۲ شده و از آنجا مجددًا وارد مکعب هم مرکز ۲/۵mز*۳*۳ شده و از سیستم خارج می شود. حفاظت در برابر پرتوهای گاما بوسیله دیوار بتنی به ضخامت ۱ متر تأمین می شود.