سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسن سعیدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
بهمن شعبانی – محقق ارشد مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

چکیده:

دراین تحقیق سیستم خنک کاری در موتورهای جرقه ای چهار زمانه آب خنک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ضمن ارائه یک مدل ترمودینامیکی برای این موتورها با هدف تخمین بارحرارتی موتور، برای هر یک از اجزاء سیستم ، مدلهای ریاضی ساده ارائه و کاربرد این مدلها در ایجاد یک برنامه کامپیوتری بررسی شده است. سپس یک برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی و تحلیل موتور و سیستم خنک کاری در محیط ویژوآل ایجاد شده است که با استفاده از آن می توان به تحلیل، طراحی و یا بررسی اثر تغییرات پارام ترهای اثر گذار در عملکرد سیستم خنک کاری و نیز انتخاب یک مجموعه مناسب از میان انتخابهای موجود پرداخت. درانتها نیز نتایج برنامه شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شده اند که نتایج نشان دهنده دقت قابل قبول برنامه می باشند.