سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم جدی – دانشکده مهندسی راه آهن
حمید رضایی – دانشکده مهندسی راه آهن
امین اوحدی – دانشکده مهندسی راه آهن
احمد میرآبادی – دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

این مقاله به معرفی سیستم متعادل کننده ۱ و شبیه سازی آن می پردازد. اساس سیستم متعادل کننده ، مزایا و معایب ، انواع سیستم های متعادل کننده از نظر سازوکار تشریح شده است ؛ سپس نرم افزار شبیه ساز سیستم متعادل کننده ارائه شده است و با استفاده از آن به مقایسه دو سیستم فعال و غیرفعال پرداخته و در ادامه با استفاده از همین نرم افزار شبیه ساز یک شبیه سازی کلی و جامع تر سیر و حرکت برای یک قطار متعادل کننده توصیف شده است. در نهایت با توجه به نتایج این شبیه سازی کلی ، یک فرمول برای محاسبه زاویه تیلت در شرایط بهره برداری مختلف ارائه شده و به بررسی هر چه بیشتر و نتیجه گیری در مورد قطارهای متعادل کننده پرداخته شده است.