سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی خدرزاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین انصاری شهرضایی – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بیان روش جدیدی برای شبیه سازی سیستم های حفاظتی جریان زیاد دیجیتال می باشد . در این روش شبیه ساز سیستم حفاظتی به سه قسمت تقسیم گردید که برای هر قسمت نرم افزار متناسب با عملکرد آن نوشته شد . این سه قسمت شامل موارد زیر است .
۱- قسمت شبیه ساز شبکه قدرت (در محیط EMTP)
2- قسمت مدل ساز رله جریان زیاد دیجیتال ( در محیط ۲ MATLAB)
3- قسمت ارتباطی (در محیط TPP)
سپس به منظور بررسی جامع سیستم حفاظتی این سه قسمت به عنوان یک مجموعه در رایانه راه اندازی گردید که نتایج آن در مقاله ارائه شده است