سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ

چکیده:

شاید روشهای شبیه سازی پر کاربردترین روش در ارزیابی سیستم های مختلف منابع آب می باشد. دلیل عمومیت آن در ریاضی ساده و فراگیر بودن آن است. در این مقاله کوشش می شود تا پس از ارائه اصول و مبانی شبیه سازی سیستم های منابع آب ، شبیه سازی سیستم منابع آب سد مخزنی سنته در استان کردستان بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی مقادیر برای اطمینان دست بالا در نظر گرفته شده اند.