سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فیض – گروه مکانیک – پژوهشکده تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مسعود سلطانی حسینی – گروه مکانیک – پژوهشکده تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

بهبود مسأله احتراق در نیروگاه ها اهمیت خاصی دارد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف، آلودگی ناشی از آلاینده های مختلف نیز کاهش یابد . احتراق کامل در بویلرهای نیروگاهی با استفاده از هوای استوکیومتری حاصل نمی شود و معمولاً مقداری مونواکسید کربن در محصولات احتراق دیده می شود . در بارهای مختلف مقدار بهینه درصد هوای اضافی متغیر
بوده و با توجه به این رفتار گذرای سیستم، لازم است که یک سیستم کنترل احتراق تعبیه شود . ایجاد این سیستم کنترل خودکار احتراق، مستلزم مدلسازی سیستم در حالت دینامیکی می باشد . در این مقاله ابتدا یک مدل دینامیکی برای محفظه احتراق جهت یافتن پاسخ محفظه احتراق بازای تغییر دبی هوای ورودی ارائه می شود و سپس با اضافه کردن مدل سایر المان های مسیر گازهای اختراق از جمله موتور پله ای، کانال و سنسور اکسیژن به آن، تابع تبدیل کلی بویلر حاصل می شود که با استفاده آن ضرایب کنترل کننده مطلوب بدست می آید . در نهایت به عنوان نمونه، تابع تبدیل و ضرایب کنترل شده نیروگاه طوس محاسبه شده و کنترل کننده در محیط سیمولینک بر روی مدل پیاده سازی شده و نتایج آن ارائه می گردد .