سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران
عادل ذکی پور – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران
سارا بهاری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

در یک سیستم کنترل برداری نیاز به داشتن پارامترهای دقیق ماشین امری ضروری است. هرگونه عدم هماهنگی بین پارامترهای موتور و پارامترهای مورد استفاده در محاسبات سیستم کنترل برداری موجب اختلال در کار سیستم می شود. در این مقاله برای نشان دادن مقدار و چگونگی این اختلال، تغییر کمیتهای خروجی ماشین نسبت به تغییر پارامترها به صورت کمی مورد مطالعه قرار گرفته و فرمولهایی برای تغییرات گشتاور خروجی و شار روتورارائه شده است. به این ترتیب تاثیر تغییر پارامترهای ماشین روی خروجی های درایو قابل پیش بینی می با شد. در ادامه برای اثبات نتایج به دست آمده از تئوری، سیستم کنترل برداری و موتور مورد استفاده در محیطsimulink/matlab شبیه سازی شد که نتایج شبیه سازی، پیش بینی های روابط تئوری را تائید می کند.