سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر نصیرهرند – کارشناس فنی شرکت فراب
فرزان امینی – کارشناس فنی شرکت فراب
پوریا اکبرزاده – کارشناس فنی شرکت فراب

چکیده:

دراین مقاله مدل تحلیلی سیستم کنترل سرعت توربین – ژنراتور یک نیروگاه خاص در حوزه فرکانس تعیین شده و این سیستم کنترلی در دو محیط MATLAB , DOS شبیه سازی شده است. مدل فرکانسی بدست آمده برای آنالیز رفتار دینامیکی و پایداری نیروگاه بر حسب پارامترهای حاکم بر عملکرد دینامیکی نیروگاه مورد استفاده می باشد. خلاصه ای از نتایج بررسی سیستم کنترل نیروگاه شبیه سازی شده ارائه شده است.