سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج جباری – کارشناس ارشد مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی م
سید علی میرعشقی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مک

چکیده:

در سیستم های تصویربرداری PET حلقوی، برای کاهش هم زمانی های تصادفی و پراکندگی، از سپتا استفاده می شود. وجود این سپتاها در بین حلقه های آشکارساز، موجب حذف هم زمانی های بین حلقه ها (خطوط پاسخ مایل) می گردد. با برداشتن سپتا از بین حلقه ها، هم زمانی های ثبت شده و در نتیجه حساسیت سیستم افزایش می یابد ولی این امر موجب افزایش هم زمانی های تصادفی و پراکندگی نیز می شود. در این تحقیق یک سیستم PET حلقوی سه بعدی ( و دو بعدی) به روش مونت کارلو شبیه سازی شده است که در آن اثر برد پوزیترون و پراکندگی کامپتون درون جسم، که دو عامل اصلی کاهش رزولوشن تصاویر PET می باشند، در نظر گرفته شده است. اطلاعات این دو نوع اسکنر به روش بک پروجکشن فیلتر شده (PET) سه یعدی (و دو بعدی) بازسازی شده است و نهایتا مقایسه ای بین دو سیستم از نظر حساسیت، رزولوشن تصاویر و زمان یازسازی به عمل آمده است.