سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی سلامی کلجاهی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
حسین روغی ممقانی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این تحقیق روش شبیه سازی مونت کارلو برای بررسی روند تغییرات سرعت واکنش های شروع، انتشار و اختتام و همچنین احتمال انجام آنها برای پلیمریزاسیون رادیکالی استایرن در دمای ۱۱۰درجه سانتیگراد به کار گرفته شد. نتایج شبیه سازی نشان داد درصد تبدیل با زمان روند افزایشی دارد و سرعت افزایش آن با در نظر گرفتن اثر ژل بیشتر است. نتایج تجربی انطباق خوبی با نتایج شبیه سازی دارد که نشان از صحت داده های شبیه سازی است. هم چنین غلظت شروع کننده و در نتیجه سرعت واکنش تجزیه شروع کننده با زمان کاهش می یابند. سرعت واکنش انتشار و احتمال آن به دلیل اثر ژل با
پیشرفت واکنش افزایش و سرعت واکنش اختتام و احتمال آن به دلیل اثر ژل با پیشرفت واکنش کاهش مییابد.