سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
امیر رضا مختاری فرد –

چکیده:

هدف از این مقاله تهیه یک نرم افزار شبیه سازی موتورهای اشتعال داخلی و پیش بینی فاکتورهای عملکردی موتور و آلاینده های حاصل از آن می باشد .شبیه سازی فرآیندهای مکش و تخلیه به روش پر و خالی شدن و فرایند اشتعال بصورت شبه دومنطقه ای (منطقه سوخته و نسوخته) صورت گرفته و جهت تعیین میزان پیشروی شعله از رابطه تجربی سرعت آرام جبهه شعله استفاده گردیده است .همچنین از قانون بقای جرم،قانون اول ترمودینامیک و قانون گازهای کامل نیز برای محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی در پایان هر گام محاسباتی استفاده شده است.در پایان نتایج حاصل از آن با نتایج تجربی موتور پراید مقایسه شده که از توافق خوبی برخوردار است.