سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حیدری – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

سیکل گاز از مرسوم ترین تجهیزات تامین انرژی مکانیکی در نیروگاه ها و دیگر واحدهای صنعتی می باشد . لذا با توجه به کاربرد گسترده آن ،دراین طرح به شبیه سازی آن توسط نرم افزارEESپرداخته می شود . سیکل مورد مطالعه مدلGTK-10-3 ساخت شوروی سابقمی باشد که به میزان وسیعی درایستگاه های تقویت فشار گاز کشور مورد استفاده می باشد . ابتدا واحدها شبیه سازی و بررسی گردیده و برحسب دمای هوای ورودی،نسبت تراکم کمپرسور، میزان سوخت مصرفی و راندمان بازیاب حرارتی ،یک رابطه از مرتبه دوم برای کار خالص خروجی تعیین گردید