سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید سعیدی سورک – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد اخلاقی – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اخوان صراف – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله سیگنال دریافتی باند پایه یک رادار مستقر بر روی کشتی در باند VHF شبیه سازی می شود . کلاترهای خشکی، دریا، چف و نویز به عنوان تداخل های جدی رادار محسوب شده است . از مسائل مهم در شبیه سازی سیگنال باندپایه رادارهای سکو متحرک، اعمال اثر حرکت سکو بر سیگنال شبیه سازی شده است . بدین منظور ابتدا با فرض ثابت بودن سکو، سیگنال باند پایه شبیه سازی می شود و سپس با تغییر مناسب فاز سیگنال دریافتی در زوایای مختلف، اثر حرکت سکو بر سیگنال دریافتی در نظر گرفته می شود . از دیگر نکات این شبیه سازی فرض منتشر کننده نقطه ای برای کلاتر زمین در فواصل دور بدلیل نوع رادار بر پایه نتایج عملی است