سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شمسی کرمی – برق منطقه ای زنجان ا یران
محمدرضا مشکوه الدینی – دانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

اغلب مشاهه می شود که برقگیرهای شبکه قدرت دچار خرابی گردیده و از مدار خارج و گاهی منفجر می شوند و می شکنند و یا خراب شده , شبکه را به زمین اتصال کوتاه میدهند . ضروری است که علت این حوادث مورد بررسی دقیق قرار گیرد . روش مناسب جهت این امر شبیه سازی شبکه و برقگیرها روی کامپیوتر و نیز مطالعه سوابق مربوط به خرابی برقگیرها و حالات گذرای اتفاق افتاده در شبکه قدرت است . در این مقاله اطلاعات مربوط به شبکه برق زنجان و برقگیرها جمع آوری گردیده و روی کامپیوتر ( به کمک نرم افزار ) ATP شبیه سازی میگردد . همچنین حوادث رخ داده در شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته نتایج آن با نتایج حاصل از شبیه سازی مورد مقایسه قرار می گیرد و نهایتاً دستورالعمل مناسبی جهت پیشگیری از این حوادث ارائه خواهد گردید .