سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شمسی – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسن رنجبرعسکری – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

این مقاله به بـررسـی شکـست الکـتریکـی محیط های گازی و نقش پیش یونش در یکنواختی تخلیه الکتریکی در لیزرهای مولکولی با فشار بالا می پردازد . باشبیه سازی شکست محیط گازی با استفاده از مدل شبکه مقاومتی و بررسی ساختار شکست شبکه، توسط نظریه پرکولیشن به اهمیت نقش پیش یونش در یکنواختی تخلیه الکتریکی پرداخته می شود . در ادامه حداقل پیش یونش لازم جـهت ایجاد تخـلیه الـکتریکی یکنواخت در محیط های گازی بسته به مقدار واریانس آن در فاصله ۴۱۰-۸۱۰ cm -3پیش بینی می شود، که با تجربه سازگاری کامل دارد