سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین فقیهی – کارشناس ارشد مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی سیگنال صوتی بالگرد مورد نظر بودها ست برای شبیه سازی آشنایی با ویژگیهای صوتی بالگرد ضروری به نظر می رسد به همین منظور ابتدا منابع تولید نویز صوتی در بالگرد مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته است و انرژی این منابع مختلف باهم مقایسه شده است این سیگنال مورد تحلیل زمانی و فرکانسی قرارگرفته است پس از تجزیه و تحلیل صدای یک بالگرد فرضی شبیه سازی شده همچنین تاثیر اتمسفر و پدیده داپلر نیز در این شبیه سازی ارایه شده است در انتها صدای یک بالگرد آپاچی شبیه سازی شده و با اطلاعات موجود در مدارک استاندارد که در مورد این بالگرد موجود بوده است مقایسه شده است و نتایج قابل قبولی بدست آمده است.