سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی فلسفیون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق انتقال حرارت جابجائی ترکیبی در یک کانال مستطیلی شیب دار به صورت عددی شبیه سازی شده است. سطح پایینی کانال تحت فشار حرارتی یکنواخت و سطوح دیگر آدیاباتیک در نظر گرفته شده و نتایج برای پرانتل ۰/۷ ، ضریب منظرهای ۵ و ۱۰ ، زوایای شیب (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) ، اعداد رینولدز (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) و اعداد رایلی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بدست آمده است. در این بررسی ، توزیع عدد ناسلت موضعی توسط مدل عددی بدست آمده و اثرات شیب کانال ، شار حرارتی سطح و عدد رینولدز روی شروع ناپایداری بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج تجربی در شرایط عملکرد یکسان مورد مقایسه قرار گرفته اند.