سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
مسعود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
محمد حججی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
الشن سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحلیل حاضر، اندرکنش جت مافوق صوت در جریان گذر صوت بر پایین دست جت بصورت عددی و با استفاده از مدل آشفتگی اسپارلارت – آلماراس (Spalart-Almaras) شبیه‌سازی شده است. اثرات تغییر نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی روی نفوذ جت، گردابه شکل گرفته بین جت و بالک، طول و ارتفاع گردابه شکل گرفته در پشت بالک و همچنین محل جدایش جریان از بالک مورد بررسی قرار گرفته است. این مشاهدات نشان می‌دهد که با افزایش این نسبت، نفوذ جت در جریان جانبی افزایش می‌یابد، ولی میزان رشد نفوذ جت در جریان جانبی در نسبت فشارهای دینامیکی بالا کمتر است. همچنین، با افزایش این نسبت، علی‌رغم بزرگتر شدن گردابه پشت بالک، میزان رشد آن کاهش می‌یابد.