سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام حسینی بهشتی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل
بیژن فرهانیه – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک،
کاوه قربانیان – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
Joao A. Teixeira – School of Mechanical Engineering – Cranfield University – Cranfield – Bedfordshire – UK

چکیده:

در کمپرسورهای صنعتی اندازه فاصله مابیننوکپره روتور تا جداره داخلی پوسته غالبا بزرگتر از آنچه مطلوب در طراحی هاست، می باشد. تغییرات در اندازه فاصله پره – پوسته در حین عملکرد کمپرسور و محدودیتهای موجود در پروسه ساخت از جمله دلایل این مشکل می باشد. در این تحقیق به منظور درک بهتر از اثرات این فاصله بر عملکرد کمپرسورهای محوری با جریان سرعت صوتی، رفتار سیال در ناحیه نوک پره روتور NASA37 موردمطالعه قرار گرفته و نتایج پیش بینی های عددی با داده های تجربی مقایسه گردیده است تا دقت محاسبات به اثبات رسد. نتایج بیان اثرات نامطلوب فاصلهپره – پوسته بر پایداری و بازدهی کمپرسور می باشد . افزایش این فاصله می تواند کاهش بازده ، نسبت فشار و محدوده عملکرد پایدار را به نحو مطلوبی تحت تاثیر قرار دهد.