سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن ثقفیان – استادیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمهدی مدرس زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نتایج شبیه سازی عددی جریان سه بعدی دو جت هوای برخوردی به ورق متحرک، در فرآیند تولید ورق گالوانیزه ارائه می شود. توزیع فشار و تنش برشی بر روی ورق متحرک بدست می آیند. نتایج نشان می دهد که فشار سکون در نزدیکی لبه ورق کاهش پیدا می کند. علاوه بر آن به علت غیردائم بودن جریان در نزدیکی لبه ها توزیع فشار و تنش برشی نیز بر حسب زمان نوسان دارند. توزیع فشار و تنش برشی بر روی ورق جرم پوشش فلز"روی" را تعیین می کنند.