سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی
حسین معین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی
سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری گروه مکانیک دانشگاه فردوسی
ایمان رشیدی طرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی فرآیند احتراق در بخاریهای گاز سوز خانگی با فرض جریان آشفته سه بعدی با انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشعی بررسی شده است . اثر پارامترهایی همچون شرایط محیط، ارتفاع و قطر دودکش، سهم انتقال حرارت تشعشعی و نصب فن روی بخاری بر افزایش راندمان بررسی شده است . جهت بررسی شرایط محیط یک مدل سه بعدی از بخاری تولید و در محیطهایی با شرایط مختلف قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد نصب بخاری در محیطهای وسیع و سقف بلند بدلیل سهم زیاد انتقال حرارت جابجایی آزاد در توزیع حرارت اصلا مناسب نیست . همچنین با افزایش سهم انتقال حرارت تشعشعی یا استفاده از فن می توان راندمان بخاری را تا %۸۵ افزایش داد