سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه رستم آبادی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی عمران.
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صفحه های مستغرق سازه هایی هستند که به منظور عمیق کردن کانال برای اهداف کشتیرانی، انتقال رسوبات از مقابل دهانه آبگیر و یا جلوگیری از فرسایش قوس خارجی بکار می روند. در این مقاله با شبیه سازی عددی الگوی جریان حول یک صفحه با زوایای مختلف در یک کانال مستطیلی با کف صلب با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مقایسه نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی، علاوه بر تعیین زاویه بهینه، الگوی جریان حول صفحه و کارایی مدلهای آشفتگی k- ε و RSM در شبیه سازی الگوی جریان مورد بررسی قرار گرفته است.