سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایش
ناصر فتورائی –

چکیده:

آمبولی شریانی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران قلبی است. در این تحقیق برای اولین بار، حرکت یک توده ی لخته ی خون با هندسه ایده آل کروی در شریان کاروتید معمولی انسان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر ایجاد یک تغییر قطر ناگهانی که در اثر جراحی اندارکتومی در شریان کاروتید ایجاد می شود بر حرکت توده ی لخته ی خون و همودینامیک شریان تحلیل شد. در مدل محاسباتی، جریان سیال گذرا در یک مجرای متقارن محوری با طول محدود در نظر گرفته شد. از معادلات تراکم ناپذیر ناویر- استوکس و مدل آشفته k-ε به عنوان معادلات حاکم بر سیال و از یک مدل الاستیک خطی برای توده ی لخته ی خون استفاده شد. برای تحلیل تغییر مکانهای بزرگ جامد، از فرمول بندی لاگرانژی- اویلری دلخواه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در شریانهای دارای قطر یکنواخت، توده ی لخته تمایل به کشیده شدن در جهت جریان دارد. در شریان دارای افزایش سطح مقطع و با نزدیک شدن توده ی لخته ی خون به تغییر قطر ناگهانی، لخته تمایل به انبساط در جهت شعاعی و واپاشی دارد. همچنین ناحیه ی جریان گردابی در پشت محل تغییر قطر تشکیل میشود که مکان مناسبی برای تشکیل پلاک آترومایی و ایجاد ترومبوس است.