سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم سعادتمند –
محمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمدجعفر عبدخدایی –
فتح الله فرهادی –

چکیده:

هدف این مقاله مدلسازی یک بعدی نفرون کلیه به روش محیط مرکزی است. در این مدل ۳۵ معادله دیفرانسیلی‐ جبری برای مدلسازی انتقال سیال و جرم در بخش های شاخه نزولی قوس هنله، شاخه صعودی قوس هنله، توبول دور، مجرای جمع آوری کننده و محیط مدولا بدست آمده است. این معادلات به روش کرنک‐نیکلسون گسسته سازی و به مجموعه معادلات جبری غیرخطی تبدیل شدند. برای محاسبه مجهولات دبی حجمی، غلظت سدیم، غلظت کلر، غلظت پتاسیم، غلظت اوره، فشار و پتانسیل الکتریکی، این دستگاه معادلات با شرایط مرزی مشخص به روش برویدن حل شدند. پروفایل های بدست آمده از شبیه سازی عددی نشان داد که رفتار مدل هماهنگی خوبی با اطلاعات فیزیولوژیکی کلیه دارد.