سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور – دانشیار – مهندسی مکانیک گروه سیستم انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانش
غلامرضا صالحی – دانشجوی دکتری – مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خو
محمد حسن خوشگفتارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
حسین خوشنظر شورابسری – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه

چکیده:

به علت پیچیدگی طبیعت فرایند شکست حرارتی شبیه سازی دقیق برای رسیدن به طراحی محفظه احتراق و راکتورمورد نیاز است . شبیه سازی عددی کوره و راکتور کوپل شده به آن می تواند به عنوان ابزای مهم در جهت طراحی و بهینه سازی کوره شکست حرارتی به کار رود . برای کوره هایی که احتراق در آنها درخود کوره انجام می شود، مسالهCFD علاوره بر معادله پیوستگی ممنتم و انرژی شامل احتراق تشعشع و مدلسازی توربولانسی می باشد . در مقاله حاضر ازشبکه بی سازمان برای حل استفاده شده، معادلات متوسط گیری شده رینولدز استفاده شده و از مدل توربولانسی k-e ومدل تشعشعی DO استفاده شده است . و با در نظر گرفتن شبیه سازی سه بعدی از جریان غلظت و دما برای بخش تشعشعی یک کوره شکست حرارتی بیان شده است . ونتایج به صورت پروفیل دما درون کوره و همچنین پروفیل دما روی راکتور های درون کوره بدست آمده است . نتایج به دست آمده با نتایج مدلهای مشابه مطابقت دارد . همچنین نقاط داغ درروی لوله ها شناسایی شده و امکان بهینه سازی کوره با قرار دادن برنر بررسی شده است.