سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده تحلیل المان محدود یک مدل عددی برای شبیه سازی فرایند سرد شدن پیوسته فولادها توسعه داده شده است که با استفاده از آن میتوان تاریخچه دمایی و سینیتیک استحاله های فازی حین این عملیات را پیش بینی نمود.تحلیل های حرارتی با در نظر گرفتن تغییرات خواص ترموفیزیکی با دما و نیز با نو و حجم کسری فازهای مختلف انجام شده است.همچنین اثر گرمای نهان آزاد شده در اثر استحاله های فاز ی مد نظر قرار گرفته است.جهت شبیه سازی استحاله های نفوذی از معادله JMAk همراه با قانون جمع پذیری Scheilاستفاده شده است در نهایت تاریخچه دمایی نحوه پیشرفت استحاله ها و کسر حجمی فازها در نقاط مختلف قطعات استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.