سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین عظیمی – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتماد شهیدی –

چکیده:

در سالهای اخیر توسعه فعالیت های صنعتی و افزایش جمعیت در مناطق ساحلی ایران تولید فاضلاب را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داده است. با توجه به اینکه خودپالائی آب قادر به حذف تمام آلاینده ها به میزان کافی نمی باشد استفاده از سیستم های پخش (OUTFALL) بدون شک لازمه رسیدن به استانداردهای زیست محیطی جهت حفظ محیط زیست و اکوسیستم ساحلی می باشد. میزان ترفیق آلاینده در محیط به عواملی جون عوامل محیطی، مشخصه های فاضلاب و مشخصه های هندسی پخش کننده بستگی دارد. طول و تعداد نقاط تخلیه در پخش کننده، قطر و زاویه پخش از جمله عوامل هندسی پخش کننده ها می باشد. مشخصه های محیط پذیرنده و فاضلاب عموما غیر قابل تغییر بوده و تنها با تغییر در مشخصات هندسی مقطع و عمق تخلیه طراحی سیستم تخلیه در دریا صورت خواهد گرفت. در صورتیکه پخشاننده موازی جهت جریان قرار گرفته باشد این پخشاننده (T(DIFFUSER شکل نامیده می شود. در صورتیکه جذرو مد در ساحل ناچیز باشد میزان ترفیق آلاینده ها در این نوع پخشاننده یکنواخت خواهد بود و با توجه به اینکه این نوع پخشاننده در مسیر خطوط ساحلی اجرا می شود استفاده از آن در تخلیه فاضلاب حرارتی نیروگاهها در مناطق ساحلی کاربرد فراوان دارد. مدل CORMIX از معروفترین نرم افزارهای طراحی سیستم فاضلاب می باشد. هدف از ارائه این مقاله بررسی کارائی این مدل در شرایط وجود جریان شدید آب از طریق مقایسه نتایج بدست آمده از مدل با نتایج آزمایشگاهی می باشد.