سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد حسین جزایری شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن سلطانپور – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

رسوبات لجنی معمولا در دهانه رودخانه ها، خلیج ها و مناطق فلات قاره ای وجود دارند. در سواحل لجنی نرم با نزدیک شدن موج به ساحل ارتفاع موج به طور چشمگیری کاهش می یابد. کاهش ارتفاع موج مستقل از پدیده کم عمقی و انکسار بوده و به دلیل انتقال انرژی موج به لایه لجنی می باشد که این پدیده در مورد سواحل ماسه ای قابل چشم پوشی است. در این تحقیق از یک مدل هیدرودینامیکی دو بعدی استفاده شده و توزیع ارتفاع موج در طول پروفیل با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای موثر( اثرات کم عمقی، شکست موج و استهلاک ناشی از بستر لجنی) به دست آمده است. برای در نظر گرفتن اثر استهلاک موج از مدل رفتاری ویسکو-الاستو-پلاستیک برای لایه لجنی استفاده شده است. با به دست آوردن ارتفاع موج در هر نقطه از پروفیل لجنی می توان سرعت اربیتال های موج بر روی بستر و در نتیجه تنش برشی بستر را به دست آورد. با مقایسه تنش برشی بستر با تنش برشی بحران برای فرسایش می توان نرخ فرسایش را در نقاط مختلف به دست آورد.