سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری، – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
معصومه غفاری، – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
مهدی خداویردیزاده – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله توزیع دما در لیزر میله ای و صفحه ای تحت دمش طولی سوپرگوسی در توانهای ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ وات با استفاده از روش اجزاء محدود شبیه سازی می شود . پرتو دمشی در لیزر دیسکی تحت زاویه ۳۰ درجه نسبت به محور صفحه در نظر گرفته شده است . نتایج برای دو حالت میله و صفحه مقایسه می گردد .