سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه کریمی – کارشناس مکانیک، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مکانیک
امید ابوعلی – استادیار

چکیده:

ایمپکتورهای مجازی وسیله هایی هستند که با استفاده از نیروی اینرسی موجود در ذرات به نمونه برداری و جداسازی آنها می پردازند. در این تحقیق به مدلسازی عددی حرکت ذرات نانو در ایمپکتورهای مجازی که دارای نازل همگرا- واگرا می باشند، پرداخته شده است. بازده جمع آوری که نسبت تعداد ذرات عبوری از مجرای جمع آوری به تعداد ذرات ورودی به ایمپکتور می باشد، برای قطرهای مختلف ذرات محاسبه شده است و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است نتایج از دقت قابل قبولی برخوردار هستند و مدل فوق قادر به پیش بینی عملکرد ایمپکتورهای مجازی برای جدا سازی ذرات نانو می باشد. محاسبات برای فواصل مختلف مجرای جمع آوری تا نازل و فشارهای مختلف انجام شده است و نتایج نشان دهنده این است که اگر چه از ایمپکتورهای مجازی می توان برای جداسازی ذرات نانو استفاده کرد اما با توجه به منحنی بازده جمع آوری ذرات، استفاده از آن ها برای سایز بندی ذرات نانو امکان پذیر نمی باشد.